El-teamFyn El-teamKBH

Den korte vej til beslutning

MIFAM, Midlertidig Akutmodtagelse

Læs mere her...

Energioptimering

Læs mere her...

Kontakt

Lovpligtige eftersyn

Vi udfører og servicer lovpligtige eftersyn på brandtekniskeanlæg, som ABV (Automatisk Brand Ventilation), ABDL (Automatisk Brand Dører Lukning), Sikkerhedsbelysning (Nød- og panikbelysning) og intern varslingsanlæg.

Vi tilbyder servicekontrakter og sørger for at få indrapporteret eftersynene til de respektive myndigheder.

Eftersynene udføres efter gældende retningsliner.

EL-team fyn A/S - Odense - København - Svendborg