El-teamFynLogoRGB.png

Entreprise

OUH MIFAM

MIFAM defineres som laboratorium – et forsøgsbyggeri, hvor nye koncepter danner erfaringer og forbillede af en akutmodtagelse på et kommende OUH ”Super Sygehus”. MIFAM er 10.000 m2 sygehus i sygehuset.

MIFAM, midlertidig akutmodtagelse, er direkte referencebyggeri til nyt super sygehus i odense.

Beliggenhed
Bygherre
Region Syddanmark
Entreprise
Byggeperiode
Entreprisesum
Byggeareal
10.000 m2
Egenproduktion
Arkitekt
TKT Arkitekter
Ingenioer
Side 1 af 1